Cynradd – Cymraeg

Isod mae’r gwersi, a grëwyd gan Athrawon Abertawe, i ddysgwyr allu cael mynediad iddynt gartref yn ystod cau ysgolion ac ailagor ysgolion fesul cam.

Os yw dysgwyr yn gwylio’r gwersi byr, pleserus ac yn cynhyrchu unrhyw beth ohonyn nhw, mae croeso i chi eu hanfon i’ch ysgol, e-bostio nhw atom ni, neu eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol os ydych chi dros 13 oed, gan ddefnyddio’r hashnod #YsgolRithwirAbertawe.

Bydd yn wych gweld beth sydd wedi’i greu a’i gwblhau!

Holi Ac Ateb 1 – Wyt Ti’n
Penblwydd – 1
Mae Polly yn Bert – Rhan 1
Gwaith Map
Fi Fy Hun
Holi ac Ateb – 2
Didoli
Her Yr Wyddor 3 Amseru
Sut Oedd y Tywydd
Llanfair PG
Gwyddoniaeth
Heriau Geiriol – 1
Sgrabl Bwyd
Heriau Geiriol – 2
Fy Hoff Bethau
Wyt Ti’n Hoffi
Penblwydd – 2
Holi ac Ateb – 3
Mae Polly yn Bert – Rhan 2
Her Lythrennau Ll
Her Lythrennau Ch
Her Llythrennau Dwbl
Her Lythrennau R Rh
Her Lythrennau Dd Th
Synhwyrau
Heriau Mathemateg
Bwyd Blasus Cymru
Maths Heriau Geiriol
Oes Sgwter Gyda Ti

Prosiectau Thema

Geirfa Mynegi Barn
D3 – Cardiau Her
Chwaraeon Brasil
Ffaith a Barn
Atalnodi – 1
Atalnodi 2
Clociau Analog a Digidol
Data Tywydd
Onglau
Ffrind Da
Cwmpawd
Berfenwau
Ansoddeiriau