Trefnwyr Graffeg

Beth yw trefnwyr graffeg?

Mae trefnydd graffig yn darparu dull i ddysgwyr drefnu eu syniadau cyn iddynt fynegi eu meddyliau ar lafar neu’n ysgrifenedig.

Mae trefnwyr graffeg yn helpu i sgaffaldio dysgu ac yn cael eu hargymell gan ymarferwyr SIY ac ymchwilwyr fel Jerome Bruner, Pauline Gibbons a Derryn Hall.

Gellir cyfeirio at rai trefnwyr graffig hefyd fel mapiau cysyniad neu fapiau meddwl, er na ddefnyddir y term olaf yn aml yn y blynyddoedd diwethaf.

P’un a ydynt yn fapiau cysyniad neu’n bedair tudalen strategaeth sgwâr, mae trefnwyr graffeg yn darparu dull gweledol i ddysgwyr SIY drefnu eu syniadau.

EAL Adnoddau Trefnydd Graffeg

Freeology - Graphic Organizers
Dros 100 o drefnwyr graffeg argraffadwy ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau.
Education Oasis - Resources for Teachers by Teachers
Amrywiaeth eang o drefnwyr graffeg sy'n addas ar gyfer gwahanol ddefnyddiau.
HMH - Free Graphic Organizer Templates
Templedi trefnwyr graffeg i helpu myfyrwyr i ddosbarthu syniadau a chyfathrebu'n fwy effeithiol.