Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol

Croeso i barth hyfforddiant ADY Abertawe ar gyfer ysgolion annibynnol. I gyrchu’r adnoddau cefnogi, cliciwch ar y delweddau isod. Sylwer bod angen cyfrinair i gyrchu’r adnoddau hyn (os bydd angen cyfrinair arnoch ar gyfer eich lleoliad annibynnol, e-bostiwch [email protected]).

Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
ADYTA
Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
Niwroamrywiol
Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
Anghenion corfforol
Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
Anghenion synhwyraidd
Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
Iaith, lleferydd a chyfathrebu
Parth hyfforddiant ADY ar gyfer ysgolion annibynnol
Addysgu a dysgu