Cynradd – Rhifedd

Isod mae’r gwersi, a grëwyd gan Athrawon Abertawe, i ddysgwyr allu cael mynediad iddynt gartref yn ystod cau ysgolion ac ailagor ysgolion fesul cam.

Os yw dysgwyr yn gwylio’r gwersi byr, pleserus ac yn cynhyrchu unrhyw beth ohonyn nhw, mae croeso i chi eu hanfon i’ch ysgol, e-bostio nhw atom ni, neu eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol os ydych chi dros 13 oed, gan ddefnyddio’r hashnod #YsgolRithwirAbertawe.

Bydd yn wych gweld beth sydd wedi’i greu a’i gwblhau!

Cyfesurynnau Rhifedd yn y Cwadrant 1af
Lluosi 2 Rif Digid ag 1 Rhif Digid
Cyfrifo Gostyngiadau mewn Gwerthiant
Graffiau Llinell
Her Cyfrif i Lawr – 1
Cyflwyniad i Ganrannau
Rhatach neu Ddrutach
Dyblu trwy Ymrannu
BIDMAS
Her Hufen Iâ
Mesur Gwastraff Dwr yn y Cartref
Ffracsiynau o Symiau