Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi

Er nad yw’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn cael eu cefnogi na’u cymeradwyo gan Awdurdod Lleol Abertawe, gallant roi rhai opsiynau posibl i’r rhai sy’n dymuno datblygu eu dysgu proffesiynol yn y meysydd hyn.

Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi
Rho olau a daw pobl o hyd i’r ffordd

Diwrnodau Ymwybyddiaeth Iechyd 2023   

1af – 30ain Mis Medi Organig;  Mis Alzheimer y Byd;  Mis Ymwybyddiaeth o Ganser Plant; Canser y Gwaed; Wroleg a Chlefyd Fasgiwlar.

3ydd – Diwrnod Pob Menyw.

4ydd – 10fed Wythnos Gwybod eich Rhifau (Pwysau Gwaed); Wythnos Ambiwlans Awyr.

10fed Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.

12fed – 18fed Wythnos Ymwybyddiaeth o Ganser Gwrywaidd elusen Orchid;  Wythnos Genedlaethol Ecsema.

13eg Diwrnod Plant yn Meddiannu’r Gegin;  Diwrnod Sepsis y Byd.

15fed Diwrnod Lymffoma’r Byd; Diwrnod Cenedlaethol Dwdlo.

18fed – 24ain Wythnos Ymwybyddiaeth o Gydbwysedd; Wythnos Rhoi Organau.

19eg  Diwrnod Iechyd Meddwl Ieuenctid.

19eg – 25ain Wythnos Ryngwladol Hapusrwydd yn y Gwaith.

19eg – 25ain Wythnos Rhoi Organau;   Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid.

21ain Diwrnod Rhyngwladol Heddwch;  Diwrnod Alzheimer y Byd;

23ain Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddion;

25ain Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth o Atacsia; Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant y DU;  Diwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd.

25ain – 29ain Wythnos Ryngwladol ar gyfer Hapusrwydd yn y Gwaith.  Wythnos ICON.

25ain Medi – 2il Hydref Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Ymddygiad GMT.

28ain Diwrnod Llaeth Ysgol y Byd

29ain  Diwrnod y Byd ar gyfer y Galon;  Bore Coffi Mwyaf y Byd.

30ain  Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Bobl Nad ydynt yn Siarad/Aneiriol.

Hyfforddiant Awdurdod Lleol

Hyfforddiant/Gweithdai posibl

Rheoli Straen

Lleihau Straen. Gwella Lles.

Rheoli Pryder ac Iselder

Gwella Hunan-barch a Gwydnwch

Sut mae Meddyliau, Teimladau, Credoau ac Ofnau yn Helpu ac yn Rhwystro

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cysylltwch â – [email protected] i drafod eich anghenion/dewisiadau

Hyfforddiant pwrpasol

Gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu anghenion lles staff a lleoliad eich ysgol eich hun trwy gysylltu ag Ymgynghorydd Rheoli Straen a Chynghorydd ar gyfer staff ysgol yn Abertawe – Ieuan Williams ([email protected])

Hyfforddiant Allanol

Hyfforddiant ar-lein achrededig DPP. Codir tâl ar sail nifer y staff.

Hyfforddiant ar-lein mewn ‘cymorth cyntaf’ emosiynol ac ymddygiadol a sgiliau therapiwtig hanfodol i bawb sy’n ymwneud â lles meddwl a gofal plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn yn y DU.

Hyfforddiant iechyd meddwl i staff ysgol o place2be.org.uk

Hyfforddiant CBT ar-lein gan (centreofexcellence.com)

Amrywiaeth o hyfforddiant ar gael i gefnogi iechyd meddwl positif

Yn ôl i dop y tudalen