Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi

Er nad yw’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn cael eu cefnogi na’u cymeradwyo gan Awdurdod Lleol Abertawe, gallant roi rhai opsiynau posibl i’r rhai sy’n dymuno datblygu eu dysgu proffesiynol yn y meysydd hyn.

Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi
Rho olau a daw pobl o hyd i’r ffordd

Diwrnodau Iechyd y DU mis Ebrill 2024.

1 Ebrill – Diwrnod Blaenoriaethu’ch Iechyd. 

1 – 7 Ebrill – Wythnos Diogelwch Teuluoedd.  Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd.  Wythnos Gerddi Cymunedol.

1 Ebrill – 30 Ebrill – Mis Ymwybyddiaeth o Straen. Mis Ymwybyddiaeth o IBS Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Coluddyn.  Mis Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson.  Actif ar gyfer Ebrill 2024.

2 Ebrill – Diwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plant.  Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd

5 Ebrill – Diwrnod Cerdded i’r Gwaith.

6 Ebrill – Diwrnod Addysg a Rhannu.

7 Ebrill – Diwrnod Iechyd y Byd.

10 Ebrill – Diwrnod Cenedlaethol Brodyr a Chwiorydd.

11 Ebrill – Diwrnod Clefyd Parkinson y Byd.

14 Ebrill – Wythnos Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson.

15 Ebrill – Wythnos Genedlaethol Traed.

17 Ebrill – Diwrnod Hemoffilia’r Byd.

22 Ebrill – Wythnos Ymwybyddiaeth o Alergeddau.

22 Ebrill – 28 Ebrill – Wythnos Ymwybyddiaeth o MS

25 Ebrill – Diwrnod Malaria y Byd.

28 Ebrill – Diwrnod Diogelwch ac Iechyd yn y Gwaith y Byd.

29 Ebrill – Diwrnod Rhyngwladol Dawns.

29 Ebrill – 5 Mai – Wythnos Genedlaethol Garddio.

 

Hyfforddiant Awdurdod Lleol

Hyfforddiant/Gweithdai

Yndopi Gyda Sbardunau Emosiynol

Lleihai Straen.  Gwella Les. 

Rheoli Straen

Lleihau Straen. Gwella Lles.

Rheoli Pryder ac Iselder

Gwella Hunan-barch a Gwydnwch

Sut mae Meddyliau, Teimladau, Credoau ac Ofnau yn Helpu ac yn Rhwystro

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cysylltwch â – [email protected] i drafod eich anghenion/dewisiadau

Hyfforddiant pwrpasol

Gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu anghenion lles staff a lleoliad eich ysgol eich hun trwy gysylltu ag Ymgynghorydd Rheoli Straen a Chynghorydd ar gyfer staff ysgol yn Abertawe – Ieuan Williams ([email protected])

Hyfforddiant Allanol

Hyfforddiant ar-lein achrededig DPP. Codir tâl ar sail nifer y staff.

Hyfforddiant ar-lein mewn ‘cymorth cyntaf’ emosiynol ac ymddygiadol a sgiliau therapiwtig hanfodol i bawb sy’n ymwneud â lles meddwl a gofal plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn yn y DU.

Hyfforddiant iechyd meddwl i staff ysgol o place2be.org.uk

Hyfforddiant CBT ar-lein gan (centreofexcellence.com)

Amrywiaeth o hyfforddiant ar gael i gefnogi iechyd meddwl positif

Yn ôl i dop y tudalen