Cysylltwch â Ni

Ar gyfer cymorth penodol i ysgol, dylech gysylltu â’r ysgol berthnasol. Ceir manylion llawn pob ysgol ar wefan Cyngor Abertawe.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant

Os yw eich ymholiad yn ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylech gysylltu â’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant drwy: [email protected] neu’n ysgrifenedig yn:

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant
Canolfan Ddinesig, Heol Oystermouth, Abertawe, SA1 3SN.

Cerdd Abertawe

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â Cherddoriaeth Abertawe, gwersi cerddoriaeth ar-lein neu yn yr ysgol, neu’r cynnwys a ddarperir gan dîm Cerddoriaeth Abertawe, dylech gysylltu â Cerddoriaeth Abertawe dros y ffôn ar: 01792 846 338 neu’n ysgrifenedig yn:

Swyddfa Gerddoriaeth y Sir
Safle Ysgol Gellionen, Clydach, SA6 5HE.

Addysg Ddewisol Gartref

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud ag Addysg Ddewisol yn y Cartref (a elwir weithiau’n “addysg gartref”), dylech gysylltu â Thîm Addysg Ddewisol yn y Cartref Cyngor Abertawe trwy: [email protected] neu yn ysgrifenedig yn:

Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref
Canolfan Ddinesig, Heol Oystermouth, Abertawe, SA1 3SN.

Ym mhob mater arall, gallwch gysylltu â ni drwy: [email protected].