Cyfnod Allweddol 2 a 3

Sylwer: Ni allwn reoli na derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau a gwasanaethau trydydd parti allanol.

Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr cyfnod allweddol 2 a 3 – 7 i 14 oed.

Road Trip from HomeGwybodaeth a dolenni i deithiau maes rhithwir lluosog.
BookTrust CymruMae BookTrust Cymru yn gweithio i ysbrydoli cariad at ddarllen ymhlith plant oherwydd ein bod yn gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.
TwinkleMae Twinkle yn cynhyrchu adnoddau addysgu y gellir eu defnyddio yn yr ysgol neu gartref.
TES ResourcesAdnoddau ar gael ar gyfer y blynyddoedd cynnar trwy gyfnod allweddol pump.
James Dyson FoundationMae Dyson wedi creu 44 o weithgareddau peirianneg a gwyddoniaeth i blant roi cynnig arnynt tra gartref.
Twig EducationAdnoddau am ddim i blant 4 i 16 oed.
Khan AcademyYn arbennig o dda ar gyfer mathemateg a chyfrifiadura o bob oed; pynciau eraill sydd ar gael ar lefel uwchradd.
BBC LearningO ddysgu iaith i BBC Bitesize ar gyfer adolygu.
FutureLearnAm ddim i gael mynediad i 100au o gyrsiau, mae tystysgrifau’n costio arian. 14+ oed.
TEDEdYstod eang o fideos addysgol deniadol.
Hamilton Trust100au o adnoddau addysgu am ddim i bob oed.
UK Parliament ResourcesAdnoddau ar gyfer pob grŵp oedran yn ymwneud â democratiaeth a dinasyddiaeth.
RSPCAMae tîm addysg yr RSPCA yn anelu at ddarparu gweithgareddau difyr i athrawon, rhieni a gofalwyr a fydd yn annog pobl ifanc i feddwl a dadlau ynghylch materion anifeiliaid.
Purple MashAdnoddau wedi eu hanelu at blant oed ysgol gynradd.
PebbleGoPecynnau am ddim ar gyfer cyfnodau allweddol 2 a 3 ar y wefan hon.
Pobble 365Ysgogwch eich ysgrifenwyr ifanc gyda delweddau dyddiol am ddim, awgrymiadau ysgrifennu a chychwyn stori bob dydd o’r flwyddyn!