Trawma Bywyd

Trawma Bywyd
Mae iachâd yn cymryd amser, ac mae gofyn am help yn gam dewr.

Gall trawma yn ein bywydau fod yn niweidiol i’n hiechyd meddwl a gall ysgogi llawer o ymatebion yn feddyliol ac yn gorfforol. Efallai y bydd y dolenni isod yn darparu rhywfaint o gymorth i gynorthwyo gyda’r digwyddiadau ysgogi trawma cyffredin a nodir isod.

A ydych wedi dod o hyd i gefnogaeth effeithiol o wefannau eraill y teimlwch y gellid eu hymgorffori yn y wefan hon i gefnogi cydweithwyr mewn ysgolion ar draws Abertawe? Rhowch wybod i ni trwy’r ffurflen awgrymiadau.

Dolenni cymorth – meddwl.org

Gwefan defnyddiol yn y Gymraeg – syniadau hyfryd ar gyfer ymarferion ymlacio, Ioga gyda Tara Bethan, strategaethau hunan ofal, ymarfer corff, dyfyndiadau positif i ddechrau’r dydd.

Yn ôl i dop y tudalen