Cerdd Abertawe

Canolfan Gerdd Abertawe

Mae ein Canolfan Gerdd Abertawe, fel rhan o Wasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru, yn falch o gynnig eu profiad cyntaf i holl ddisgyblion Abertawe yn ein ensembles perfformio Dewch i Chwarae am ddim.

Digwyddiadau i Ddod:

Digwyddiad Am Ddim / Free Event

Adnoddau Cerdd

Fel gwasanaeth cerdd, rydym am i holl blant a phobl ifanc Abertawe allu mwynhau cerddoriaeth a chymryd rhan ynddi.

Clwb Gwersi Cerddoriaeth E-Trad – Gwersi Offerynnol, Roc a Phop a Lleisiol Traddodiadol.

Clwb E-PlayAlong & SingAlong – Gweithgareddau Cerddorol Hwylus a Chreadigol.

Clwb Athrylith E-Gerddoriaeth – Gofal Offerynnau, Ymarfer Clywedol a Theori, Awgrymiadau cerddoriaeth ymarferol, gemau, cwisiau a phosau, Cyfansoddwr yr Wythnos.