Cyfnod Sylfaen – Cymraeg

Isod mae’r gwersi, a grëwyd gan Athrawon Abertawe, i ddysgwyr allu cael mynediad iddynt gartref yn ystod cau ysgolion ac ailagor ysgolion fesul cam.

Os yw dysgwyr yn gwylio’r gwersi byr, pleserus ac yn cynhyrchu unrhyw beth ohonyn nhw, mae croeso i chi eu hanfon i’ch ysgol, e-bostio nhw atom ni, neu eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol os ydych chi dros 13 oed, gan ddefnyddio’r hashnod #YsgolRithwirAbertawe.

Bydd yn wych gweld beth sydd wedi’i greu a’i gwblhau!

Gemau Darllen
Beth Wyt Ti’n Wisgo I’r Disgo
Cerdyn Post Gwyliau
Bwyd Yn Nhrefn Yr Wyddor
Anifeiliad Ar Goll
Beth Wyt Ti’n Hoffi Fwyta
Her Lythrennau f ‘FF’
Cerbydau
Yn Yr Ysgol
Y Tywydd
Teganau
Rwy’n Gallu Gweld
Lliwiau
Beth Sy’n Bod
Arddodiaid
Ar Lan y Mor
Cyfrif
Elen Benfelen
Bwyd
Numeracy Challenges
Y Teulu
Rhannau’r Corff
Parti Penblwydd
Help Llaw Ysgrifennu Adolygaid Llayfr
Rwy’n Gallu Gweld
Anifeiliaid Anwes
Aliwns
Adeilaidu Brawddegau
Her Yr Wyddor 2 Tabl
Cerdd Poem
Bwyd
Fy Ffrind
Beth Mae Tom yn Wisgo
Beth Wyt Ti’n Hoffi Wneud
Beth Wyt Ti’n Hoffi Yfed
Bisgedi Siap Ty
Her Yr Wyddor 1 Thema
Dillad
Bwyta’n Iach
Yn Yr Ardd
Tychfilod
Sut Wyt Ti
Mae Sali Mali’n Dweud
Ble Rwyt Ti’n Byw
Bili Broga
Anifeiliaid Anwes
Liwiau
Y 3 Mochyn Bach
Her Toes
Pwy Ydy E
Lle Mae Pethau
Sut Wyt Ti 2
Mathemateg a Rhif
Sut Mae’r Tywydd?
Sut Wyt Ti – 3
Mae Sali Mali’n Dweud – 2