Anghenion Dysgu Ychwanegol

Sylwer: Ni allwn reoli na derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau a gwasanaethau trydydd parti allanol.

Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

Anghenion Corfforol a Chymhleth

Nam ar y Golwg

Nam ar y Clyw

Cyflyrau Niwrorywiol