Cyfnod Sylfaen

Sylwch: Ni allwn reoli na derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau a gwasanaethau trydydd parti allanol.

Gweithgareddau ar-lein i ddysgwyr y cyfnod sylfaen – 3 i 7 oed.

Crash Course KidsAdnoddau YouTube ar gyfer cynulleidfaoedd iau.
ALPA KidsLlwyfan dysgu addysg gynnar.
Cbeebies RadioGweithgareddau gwrando i blant ifanc.
Nature DetectivesGellir gwneud llawer o’r rhain mewn gardd, neu os gallwch gyrraedd lleoliad coedwig anghysbell!
Top MarksAdnoddau addysgu ar gyfer y cyfnod sylfaen.
PhonicsPlayGwefan boblogaidd sy’n gwneud eu hadnoddau am ddim am bythefnos i gynorthwyo gyda dysgu gartref.
White Rose MathsMae White Rose Maths wedi paratoi cyfres o bum gwers fathemateg ar gyfer blynyddoedd 1 – 8.
Outdooor Learning Made EasyGweithgareddau dysgu awyr agored ar gyfer dysgu yn y cartref a’r ysgol.
UK Parliament ResourcesAdnoddau ar gyfer pob grŵp oedran, y gellir eu hidlo i ystodau oedran priodol.

Gweithgareddau Cymraeg ar-lein i ddysgwyr y cyfnod sylfaen – 3 i 7 oed.

Ogof ArthurOgof Arthur o GCaD Cymru, sydd bellach yn cael ei gynnal gan Hwb.
Ynys Hwyl a SbriYnys Hwyl a Sbri o GCaD Cymru, sydd bellach yn cael ei chynnal gan Hwb.
Salad FfrwythauSalad Ffrwythau o GCaD Cymru, sydd bellach yn cael ei gynnal gan Hwb.
Anifeiliaid yr ArctigAnifeiliaid yr Arctig o GCaD Cymru, sydd bellach yn cael ei gynnal gan Hwb.