Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi

Er nad yw’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn cael eu cefnogi na’u cymeradwyo gan Awdurdod Lleol Abertawe, gallant roi rhai opsiynau posibl i’r rhai sy’n dymuno datblygu eu dysgu proffesiynol yn y meysydd hyn.

Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi
Rho olau a daw pobl o hyd i’r ffordd

Diwrnodau Iechyd y DU 2022

Medi

Wythnos Ymwybyddiaeth Meigryn 5ed-10fed o Fedi

Wythnos Adnabod Eich Rhifau (Pwysau gwaed) 6ed – 11eg o Fedi

Diwrnod Sepsis y Byd 13eg o Fedi

Hydref

Diwrnod Iechyd Plentyn 3ydd o Hydref

Diwrnod Cenedlaethol Sgrinio Iselder 7 o Hydref

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10fed o Hydref

Wythnos Ymwybyddiaeth ‘OCD’ – 10fed – 16eg o Hydref

Tachwedd

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen 2 o Dachwedd

Hyfforddiant Awdurdod Lleol

Hyfforddiant/Gweithdai posibl

Rheoli Straen

Rheoli Pryder ac Iselder

Gwella Hunan-barch a Gwydnwch

Sut mae Meddyliau, Teimladau, Credoau ac Ofnau yn Helpu ac yn Rhwystro

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cysylltwch â – [email protected] i drafod eich anghenion/dewisiadau

Hyfforddiant pwrpasol

Gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu anghenion lles staff a lleoliad eich ysgol eich hun trwy gysylltu ag Ymgynghorydd Rheoli Straen a Chynghorydd ar gyfer staff ysgol yn Abertawe – Ieuan Williams ([email protected])

Hyfforddiant Allanol

Hyfforddiant ar-lein achrededig DPP. Codir tâl ar sail nifer y staff.

Hyfforddiant ar-lein mewn ‘cymorth cyntaf’ emosiynol ac ymddygiadol a sgiliau therapiwtig hanfodol i bawb sy’n ymwneud â lles meddwl a gofal plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn yn y DU.

Hyfforddiant iechyd meddwl i staff ysgol o place2be.org.uk

Hyfforddiant CBT ar-lein gan (centreofexcellence.com)

Amrywiaeth o hyfforddiant ar gael i gefnogi iechyd meddwl positif

Yn ôl i dop y tudalen