Canllawiau a Fideos “Sut i”

Dogfennau arweiniad

Lluniwyd a chyhoeddwyd y dogfennau canlynol i sicrhau y gellir cynnal dysgu ac addysgu o safon uchel yn ystod cyfnodau cau ysgolion ac wrth i ysgolion ailagor fesul cam

Arweiniad Dysgu o Bell

Arweiniad i gefnogi ysgolion yn ystod cyfnodau cau ysgolion, i sicrhau y gall pob disgybl gyrchu deunyddiau dysgu i sicrhau dilyniant dysgu

Arweiniad Recordio Gwersi

Arweiniad ar gyfer recordio gwersi a'u rhannu i wella ymgysylltiad disgyblion. Gellir dod o hyd i rai esiamplau o wersi wedi'u recordio ar dudalen y gwersi dyddiol

Arweiniad Sesiynau Byw

Lluniwyd arweiniad i sicrhau y gall ysgolion gynnal "sesiynau byw" yn ddiogel ar gyfer dysgwyr.

Arweiniad Dysgu Cyfunol

Arweiniad ar gyfer cefnogi a gweithio gyda disgyblion yn uniongyrchol yn yr ysgol a pharhau i ddarparu gweithgareddau dysgu i ddisgyblion o bell pan fyddant gartref

Cyngor i Ysgolion - Trosglwyddo a Dychwelyd i'r Ysgol

Arweiniad ar gyfer plant sy'n dychwelyd i'r ysgol yn dilyn cau ysgolion oherwydd COVID-19

Cynllunio ar gyfer rhagor o gyfyngiadau symud llawn neu rannol

Arweiniad ar cynllunio ar gyfer rhagor o gyfyngiadau symud llawn neu rannol

Arweiniad Dysgu Ar-lein i Rieni a Disgyblion Mehefin 2020 - E-Gerdd Abertawe

Arweiniad ar gyfer rhieni a disgyblion ar wersi byw gyda Cherdd Abertawe

Polisi Defnydd Derbyniol Ar-lein ar gyfer Rhieni a Disgyblion Mehefin 2020 - E-Gerdd Abertawe

Arweiniad ar gyfer rhieni a disgyblion ar wersi byw gyda Cherdd Abertawe

Cefnogaeth ar gyfer Cynllunio Ysgol 2020-2021

Arweiniad ar gyfer cefnogi ysgolion yn ystod y pandemig, gan ddefnyddio themâu allweddol gan LlC ac ymchwil allanol