Cyfnod Allweddol 4 – Llythrennedd, Ieithoedd a Chyfathrebu