Cyfnod Allweddol 2 a 3 – Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu