Primary – Welsh

Below are the lessons, created by Swansea Teachers, for learners to be able to access at home during school closures and phased school reopening. 

If learners watch the short, enjoyable lessons and produce anything from them, please feel free to send them to your school, email them to us, or share them on social media if you are over 13 years old, using the hashtag #SwanseaVirtualSchool.

It will be great to see what has been created and completed!

Holi Ac Ateb 1 – Wyt Ti’n
Penblwydd – 1
Mae Polly yn Bert – Rhan 1
Gwaith Map
Fi Fy Hun
Holi ac Ateb – 2
Didoli
Her Yr Wyddor 3 Amseru
Sut Oedd y Tywydd
Llanfair PG
Gwyddoniaeth
Heriau Geiriol – 1
Sgrabl Bwyd
Heriau Geiriol – 2
Fy Hoff Bethau
Wyt Ti’n Hoffi
Penblwydd – 2
Holi ac Ateb – 3
Mae Polly yn Bert – Rhan 2
Her Lythrennau Ll
Her Lythrennau Ch
Her Llythrennau Dwbl
Her Lythrennau R Rh
Her Lythrennau Dd Th
Synhwyrau
Heriau Mathemateg
Bwyd Blasus Cymru
Maths Heriau Geiriol
Oes Sgwter Gyda Ti

Themed Projects

Geirfa Mynegi Barn
D3 – Cardiau Her
Chwaraeon Brasil
Ffaith a Barn
Atalnodi – 1
Atalnodi 2
Clociau Analog a Digidol
Data Tywydd
Onglau
Ffrind Da
Cwmpawd
Berfenwau
Ansoddeiriau
Heddwch