Ysgol Rithwir Abertawe

Dysgu cyfunol ac o bell yw’r arfer newydd. Yn Abertawe yr ydym yn hoffi bod yn rhagweithiol pan ddaw’n fater o addysg plant.

Gobeithiwn y bydd ysgol rithwir Abertawe yn helpu i alluogi rhieni, gofalwyr, athrawon, academyddion a staff addysg i gyflawni eu rolau wrth ddarparu cyfleoedd addysgol i ddisgyblion a phobl ifanc sy’n eu helpu i lwyddo drwy gydol eu hoes.

Cymorth i Rieni a Gofalwyr

Rydyn ni’n meddwl bod athrawon Abertawe yn wych. Mae rhai ohonyn nhw wedi bod mor garedig â darparu gwersi ar-lein am ddim a fydd yn helpu pobl ifanc i ddysgu pan fyddant gartref.

Adnoddau i Athrawon

Nid yw dysgu byth yn stopio. Mae ein hathrawon yn ddysgwyr gydol oes ac rydym wedi curadu adnoddau ar-lein a fydd yn eu helpu i barhau â’r daith honno.

Cerdd Abertawe

Mae ein gwasanaeth cerddoriaeth wedi ysbrydoli a galluogi rhai cerddorion gwirioneddol wych. Rydym yn falch o’ch cyfeirio at adnoddau a grëwyd i’ch helpu i barhau â’ch taith gerddorol pan nad ydych yn yr ystafell ddosbarth.

Literacy

Diolch Abertawe

Caiff ysgol rithwir Abertawe ei diweddaru’n rheolaidd i ddarparu’r adnoddau gorau posibl i rieni, gofalwyr, athrawon, academyddion a staff addysg. Fodd bynnag, nid yw ein safle yn disodli unrhyw waith y mae ysgolion a staff addysgu yn ei ddarparu’n uniongyrchol i’w disgyblion. Heb y staff addysgu, ni fyddai dim o hyn yn bosibl.

Hoffem ddiolch i’r holl rieni, gofalwyr, athrawon, academyddion a staff addysg am eu cymorth gyda ysgol rithwir Abertawe a hefyd gyda’r bobl ifanc y maent yn gofalu mor angerddol drostynt. Cadwch yn ddiogel. ♥

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes angen y wybodaeth arnoch mewn fformat amgen e.e. print bras ac ati, cysylltwch â [email protected].