Ynglŷn â’n Hysgol

Ysgol Rithwir Abertawe

Dysgu cyfunol ac o bell yw’r arfer newydd. Yn Abertawe yr ydym yn hoffi bod yn rhagweithiol pan ddaw’n fater o addysg plant.

Caiff ysgol rithwir Abertawe ei diweddaru’n rheolaidd i ddarparu’r adnoddau gorau posibl i rieni, gofalwyr, athrawon, academyddion a staff addysg. Fodd bynnag, nid yw ein safle yn disodli unrhyw waith y mae ysgolion a staff addysgu yn ei ddarparu’n uniongyrchol i’w disgyblion. Heb y staff addysgu, ni fyddai dim o hyn yn bosibl.

Gobeithiwn y bydd ysgol rithwir Abertawe yn helpu i alluogi rhieni, gofalwyr, athrawon, academyddion a staff addysg i gyflawni eu rolau wrth ddarparu cyfleoedd addysgol i ddisgyblion a phobl ifanc sy’n eu helpu i lwyddo drwy gydol eu hoes.

Daily Lessons

Swansea Virtual School website has some very useful guidance and advice that will hopefully make life a little easier.”

Ebrill 2020