Cyfnod Allweddol 5 – Saesneg

Sylwch: Ni allwn reoli na derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau a gwasanaethau trydydd parti allanol.

The Guardian Book ReviewsYn adolygu datganiadau llenyddol cyfoes a hŷn, bywgraffiadau awduron ac yn cynnig byrddau trafod.
Oxford University Podcast for EnglishDros 300 o bodlediadau wedi’u recordio o 2007 hyd heddiw.
The New YorkerSylwebaeth, beirniadaeth, ysgrifau, ffuglen, dychan, cartwnau a barddoniaeth.
London Review of BooksAdolygiadau o lyfrau, blogiau, fideos a phodlediadau.
Early English Books OnlineDelweddau o lawer o weithiau a argraffwyd yn Ynysoedd Prydain a Gogledd America o 1470 – 1700.
Goldsmith’s Young Writers Competition 16-18Cystadlaethau ysgrifennu i bobl ifanc 16-18 oed gyda’r nod o ddarganfod y genhedlaeth nesaf o dalent ysgrifennu.
Hwb Network – English Language and LiteratureLlyfrynnau wedi’u cynhyrchu gan gonsortia rhanbarthol yn rhoi trosolwg o UG Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.